Projecten

venneker.net
Februari 2018 – heden

Na The Future Group geheel zelfstandig verder gegaan. Integratie projecten bij de volgende klanten:

2019 Feb – 2021 Mrt
2021 Apr – heden

Logo-TFGThe Future Group
Februari 2016 – Februari 2019

Na Axon Olympus de sprong gemaakt om als zelfstandige verder te gaan. Maar wel in een maatschap bij The Future Group. Uiteindelijk dezelfde werkzaamheden, terwijl je wel bij een groep integratie deskundigen hoort.

Integratie projecten bij de volgende klanten:

 


AxonOlympusAxon Olympus
December 2013 – Januari 2016 

Bij Axon Olympus meerdere projecten gedraait bij diverse klanten. Voornamelijk greenfield projecten waarbij de Axon Olympus opzet werd geimplementeerd. Ervaring uitgebreidt met alle facetten die met een BizTalk implementatie mogelijk zijn.

Integratie projecten bij de volgende klanten:


Gemeente Breda
Maart 2012 – November 2013 

Bij de Gemeente Breda lopen de gegevensstromen van Front-Office, via Mid-Office naar het Back-Office. De werkzaamheden betrof het onderhoud en uitbreiden van de Mid-Office applicaties. Het Mid-Office bestaat uit een SOA architectuur, waarin het meest gebruik werd gemaakt van webservices en BizTalk applicaties. De gegevens werden opgeslagen in een SQL Server laag voor alle interactieve modules.

 Begeleiden van een leverancier of klant bij het operationeel maken van webservices of interactieve modules.


 

maart 2011 – maart 2012
Document Management

Bij de Rabobank was er een korte tijd behoefte om het team te versterken dat een document generatie applicatie werken was. De applicatie was ter vervanging van de vele Word documenten met bijbehorende business logica in VBA gebouwd. De nieuwe applicatie was een web applicatie dat gebruik maakte van WCSF en asp.net. Hierna is Paul gevraagd aan te sluiten bij het team PrintNet conversie, om mee te werken aan de verschillende issues die dit team te verwerken had. Hier werden de verschillende documentstromen vanuit de oude “ISIS” opmaak naar de nieuwe PrintNet omgeving geconverteerd. Sleutelwoorden waren, XML, XSLT en C# scripting.PhilipsPhilips – IT Applications
okt 2010 – feb 2011
Annual Reporting 2010

Voor Philips heeft Paul de externe jaarverslag 2010 site gebouwd. In zijn rol als lead developer zorgde hij voor de verdeling van taken voor een team van 3 developers. Door de hoge zichtbaarheid van de site was vooral de front-end van belang en hier lagen de belangrijkste werkzaamheden dan ook (javascript, css, html5).

 interpolisInterpolis
mei 2010 – sept 2010
Transitie Broker

Voor Interpolis/Achmea heeft Paul meegewerkt aan het project Transitie Broker. Een verhuizing van een broker oplossing gemaakt in BizTalk naar een nieuwe serveromgeving. Hierbij moest de oplossing worden aangepast/verbeterd om aan te kunnen sluiten in de nieuwe omgeving. Door de aanpassingen werd de broker omgeving beter beheersbaar en zichtbaar.

 


Shell_logo
Shell
dec 2009 – april 2010
Garance Access Control

Voor het Shell onderdeel Group Reporting, heeft Paul een administratie applicatie ontworpen en geïmplementeerd waarmee toegang kan worden verleend in het globale reporting systeem van Shell. Deze werd gebouwd in een webapplicatie in .Net 2.0 met een SQLServer 2005 als achterliggende database. Aandachtspunten hier waren de diverse complexe interfaces naar Garance, en het active directory. De gegevens waren bestempeld als “most confidential data”, beursgevoelige informatie, waardoor moest worden voldaan aan Shell Security Compliance.

 


Shell_logo
Shell
okt 2009 – dec 2009
Migratie Insight Browser

Paul heeft de coördinatie uitgevoerd van de migratie van de Insight Browser software naar een nieuw server platform. De applicatie was een webapplicatie met een SQL database. De oude omgeving was niet meer voldoende om de applicatie te hosten omdat deze wereldwijd in gebruik zou worden genomen. Tijdens het migratie traject bleek bij de performance testen dat de nieuwe omgeving langzamer was dan de oude.

 DAF
sep 2009 – sep 2009
COW

Paul heeft voor Daf de applicatie “COW” de performance geoptimaliseerd. Het betrof een webapplicatie met een SQL database en .Net framework 3.5.


Rechtspraak
mrt 2009 – aug 2009
FamilieJournaal

Voor het project FamilieJournaal heeft Paul het functioneel ontwerp gemaakt en daarna in een team van 3 man de technische uitwerking gerealiseerd. Het FamilieJournaal is een webapplicatie waarmee advocaten in de voor hun beschikbare zaken de rolhandelingen kunnen inzien. De functionele implementatie is volgens het principe van DDD (Domain Driven Design) uitgewerkt. Voor de technische uitwerking is ASP.MVC gebruikt, met als add-on ActiveRecord van het Castle-Project. Met deze add-on wordt het mogelijk een domein in code op te bouwen zonder rekening te houden met de database, de add-on regelt dit voor je. Naast het product de website, is een import applicatie gemaakt die een dagelijkse batch van het Civiel rechtbanksysteem importeert in het FamilieJournaal.

 

Uvit
jan 2008 – feb 2009
Aansluiten @ Openzorg

Na de fusie van VGZ-Unive-Trias-IZA moesten de diverse system ook worden gekoppeld. Voor dit project heeft Paul de koppeling gerealiseerd tussen de frontoffice website en de backoffice Oracle open zorg, met behulp van Microsoft BizTalk server omgeving. Inschrijvingen en mutaties kwamen uit de frontoffice middels deze BizTalk tussenlaag. Hier werden de berichten getranformeerd, verrijkt en uiteindelijk doorgestuurd naar Oracle Openzorg. De verrijkingscomponenten waren voorzien van unittesten, de sources zaten in TFS en werden gecompileerd, getest en gepackaged op dagelijkse basis. Daarnaast heeft Paul ook beheer verricht op de systeemtestomgeving waar de opgeleverde software de eerste testen onderging.

 


logoCIBG
okt 2007 – jan 2008
Onderhoud Zorro

Zorro is het registratiesysteem voor zorgverleners van het CIBG. Paul was verantwoordelijk voor het onderhouden van dit systeem. Het gaat hier om een systeem volledig gebouwd in C# in een gelaagd model. Koppelingen met externe systemen zijn via BizTalk ontsloten en koppelingen met de website via webservices. Alles is volledig gebaseerd op Microsoft technologie en Microsoft Team Foundation Server. Sommige aanpassingen werden door het Logica team in India uitgevoerd. Het opstellen van “WorkItems” werd door Paul verzorgd en richting India gestuurd, en sommige in Nederland opgelost. De rapportages van het systeem werden met reportserver gegenereerd.CZ
feb 2006 – okt 2007
Onderhoud Kris

Paul heeft voor CZ het KRIS systeem onderhouden en uitgebouwd. KRIS is een klanten informatie systeem dat de spil is tussen diverse andere systemen. KRIS is een multi-tier applicatie gebouwd in klassiek ASP. Vooral na de fusie met OZ heeft Paul de systemen van OZ en CZ gekoppeld in KRIS. Hiervoor zijn diversie technieken gebruikt als, webservices, XML, XSLT, COM+, DB2 connecties, SQL databases, Lotus Notes en koppelingen naar het mainframe via IBM CICS. Ook heeft hij tooling gemaakt om de COM+ componenten te kunnen unittesten in .Net. Voor de uiteindelijk overstap van oud ASP naar ASP.NET is een werkgroep opgericht waarvan Paul deel uit maakt om technische input te leveren.

ING Investment Management
mrt 2005 – jan 2006
Wintel server migratie.

Voor INGIM was het noodzakelijk dat enkele applicaties verplaatst werden van servers in Den Haag naar servers in Brussel. Paul heeft dit traject begeleid en ondersteunt. Zijn verantwoordelijkheden waren het onderzoeken van de verschillende applicaties, en het technisch voorbereiden van de migratie naar Brussel. De applicaties waren 2-tier Visual Basic 6 applicaties, met een SQL Server backend. De databases waren interconnected, en sommige met replicatie. De technische uitdaging van dit project was dan ook de database backend. Om de interconnectie te waarborgen heeft Paul diverse tools gemaakt om de databases te converteren naar de Brusselse infrastructuur.

 

 Ministerie van Justitie
jan 2005 – mrt 2005
Management Rapportages

Paul heeft voor het onderdeel DJI van het ministerie van justitie, management rapportages gebouwd in Excel. Vanuit verschillende systemen (SAP/Percc/SpExpert) werden bronbestanden geëxporteerd en vervolgens ingelezen in een integrale management rapportage. Het inlezen gebeurde met VB Scripting, en de invoer bestanden waren van de formaten CSV of XLS. Paul heeft ook een workshop gegeven om de mensen van verschillende ‘shared service centra’s’ bekend te maken met de nieuwe managemant rapportage.

 

Commit
dec 2004 – jan 2005
Rie-project

Voor een bestaand product heeft Paul een webinterface gemaakt om het insturen van risico inventarisaties te vergemakkelijken. Tevens heeft Paul een Setup project gemaakt om de installatie eenvoudig te laten verlopen. Deze werden gebouwd in C#.

CRM Vision

mrt 2002 – nov2004

IT Dienstverlening

CRM Vision bouwde een mobiele oplossing voor bedrijven die met fieldservice oplossingen te maken hebben. En dan wel bedrijfskritische oplossingen. Hierbij heeft Paul zich bezig gehouden met zowel ontwikkeling op de PDA, maar vooral met de centrale server kant. Paul heeft de koppeling geschreven (in zowel VB6 als VB.Net) tussen de backoffice applicatie van de klant en het CRM Vision systeem met behulp van XML. Hij heeft ook de communicatieapplicatie geschreven die opdrachten van en naar de PDA stuurde. Daarnaast ook diverse tools, zoals enkele configuratietools, mailtools voor mailalerts en een databasetool, om een zo klein mogelijke database aan te kunnen maken op de PDA. Ook heeft Paul meegeholpen aan de planningstool welke geheel webbased was. In een later stadium werd deze omgezet naar een .NET versie.

Eerdere dienstverbanden (Websilon, Ordina)

sep 1998 – feb 2002           Diverse werkzaamheden

In de periode voor CRM Vision heeft Paul met verschillende software trajecten meegelopen, waarbij voornamelijk internet/web projecten. Een van de grotere projecten, IEX.NL waarbij Paul de technische projectleiding op zich had genomen. Belangrijke punten:

  • Performance voor  zowel webserver als SQLServer.
  • Uitrollen nieuwe sofware op webfarm.
  • Opzetten configureren webfarm.
  • Implementatie van nieuwe wensen en oplossen van issues.

Daarvoor heeft Paul meegewerkt aan de migratie van een oud stratus systeem te migreren naar een nieuw hardwareplatform. En als stage heeft Paul bij KPN Telecom een geheel nieuw intranet uitgewerkt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.