Projecten

<venneker.net>

Gasunie
2021-Heden

Realisatie van diverse interfaces, aanpassingen in DevOps pipelines en uitbreiding van de bestaande B2B integratieplatform. Deze laatste is een realtime oplossinging waarin BizTalk componenten gebruikt kunnen worden om interfaces buiten BizTalk server om af te handelen.

Aon
2019-2021

Voor aansluiting Vizier CRM en Client Facing Platform diverse koppeling gerealiseerd met diverse backoffice systemen. Klant ontdubbelen in crm voor relaties met meerdere interfaces naar meerdere backoffice systemen.

The Future Group

SmurfitKappa
2016-2019

Diverse integratie projecten voltooid bij Smurfit Kappa. O.a. een rebatching mechanisme voor zowel edi berichten als non edi berichten geimplementeerd. Debatchingby product, en verbetering van de archivering van berichten.

Logicx
2015-2016

Vervolgtraject voor nieuw te realiseren koppelingen bij Logicx. Vervangend vervoer vanuit een website koppelen met de backoffice applicatie RentPro. Diverse andere koppelingen.

Axon Olympus

Boskalis
2015

Door aanschaf van nieuwe pakketten, VerzuimSignaal en Workday, ontstond de behoefte huidige CRM en HR systemen te koppelen met deze cloud applicaties. Paul was verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitbouwen van de VerzuimSignaal koppelingen naar Workday.  De interfaces verliepen over hybride koppelingen via het Azure platform.

Joules
2015

Bij Joules startte een integratie project te koppelen tussen externe partijen en Dynamics AX. Hierbij werd door Axon Olympus een compleet nieuw integratie platform neergezet als servicebus met behulp van BizTalk 2013 R2 server.

Docdata
2015

Bij Docdata startte een integratie project om alle integraties via een nieuw platform te laten lopen. Hierbij werd door Axon Olympus een compleet nieuw integratie platform neergezet als servicebus met behulp van BizTalk 2013 R2 server.

UFP
2015

UFP is leverancier voor printen onderdelen als cartridges en inkt patronen voor grote printer fabrikanten.

Voor communicatie met leveranciers en klanten werd en een XML tool gebruikt die aan vervanging toe was. BizTalk is ingezet als servicebus voor afhandeling van orders en order statussen, met bijbehorende tracking en tracing functionaliteit van het Axon Software integration framework. Paul heeft de implementatie verzorgd.

Logicx
2014

Logicx is als dienstverlener in vervangend vervoer en transport een dochteronderneming van de ANWB.

Logicx is in een transitie waarbij het meer zelfstandig opereert op eigen systemen voor registratie, afhandeling en administratie en minder afhankelijk wordt van ANWB systemen.

Mede hierdoor wordt nu BizTalk Server toegepast om als servicebus tussen de ANWB en Logicx te fungeren en tussen Logicx systemen onderling.

De Heus
2014-2015

Bij De Heus is Microsoft Dynamics AX ingezet als ERP oplossing waar Paul diverse koppelingen heeft ontworpen en uitgebouwd richting externe en interne systemen.

Deen
2014

Deen is overgegaan van ERP systeem naar Microsoft Dynamics AX. Voor de integratie van de onderliggende systemen heeft Paul de realisatie uitgevoerd.

Delta
2014

Delta is overgegaan van diverse oude systemen naar een volledig geïntegreerde oplossing met Microsoft Dynamics. Huidige systemen zullen geïntegreerd worden om een betere workflow binnen DELTA te realiseren en om de klanten beter van dienst te kunnen zijn. Voor de front office is er een gebruikersvriendelijke gebruikersinterface ontworpen. BizTalk verzorgt de communicatie tussen de front-office applicatie en Microsoft Dynamics. Hierbij is veelal sprake van complexe business logica die door BizTalk uitgevoerd worden.

Quion
2013-2014

Voor het project “self-service-portal” is Paul gevraag het ontwerp van de interfaces te maken, en daarna te implementeren m.b.v. BizTalk. De interfaces bevatten het opvragen van documenten, en het opslaan van gegevens vanaf de portal naar het backend systeem. Na dit project is Paul bij Quion gebleven voor onderhoud aan de bestaande interfaces.

CGI

Gemeente Breda
2012-2013

Bij de Gemeente Breda lopen de gegevensstromen van Front-Office, via Mid-Office naar het Back-Office. De werkzaamheden betrof het onderhoud en uitbreiden van de Mid-Office applicaties. Het Mid-Office bestaat uit een SOA architectuur, waarin het meest gebruik werd gemaakt van webservices en BizTalk applicaties. De gegevens werden opgeslagen in een SQL Server laag voor alle interactieve modules.

Rabobank
2011-2012

Bij de Rabobank was er een korte tijd behoefte om het team te versterken dat een document generatie applicatie aan het bouwen was. De applicatie was ter vervanging van de vele Word documenten met bijbehorende business logica in VBA gebouwd. De nieuwe applicatie was een web applicatie dat gebruik maakte van WCSF en asp.net.

Hierna is Paul gevraagd aan te sluiten bij het team PrintNet conversie, om mee te werken aan de verschillende issues die dit team te verwerken had. Paul was verantwoordelijk voor het op orde krijgen van de XML berichtenstromen binnen PrintNet.

Philips
2010-2011

Voor Philips heeft Paul de externe jaarverslag 2010 site gebouwd. In zijn rol als lead developer zorgde hij voor de verdeling van taken voor een team van 3 developers. Uit het centrale content management systeem werd de content als XML berichten uitgestuurd en daarna geïntegreerd in de site.

Interpolis
2010-2010

Voor Interpolis/Achmea heeft Paul meegewerkt aan het project Transitie Broker. Een verhuizing van een broker oplossing gemaakt in BizTalk naar een nieuwe serveromgeving. Hierbij moest de oplossing worden aangepast/verbeterd om aan te kunnen sluiten in de nieuwe omgeving. Door de aanpassingen werd de broker omgeving beter beheersbaar en zichtbaar.

Shell
2009-2010

Voor het Shell onderdeel Group Reporting, heeft Paul een administratie applicatie ontworpen en geïmplementeerd waarmee toegang kan worden verleend in het globale reporting systeem van Shell. Deze werd gebouwd in een webapplicatie in .Net 2.0 met een SQLServer 2005 als achterliggende database. Aandachtspunten hier waren de diverse complexe interfaces naar Garance, en Active Directory. De gegevens waren bestempeld als “most confidential data”, beursgevoelige informatie, waardoor moest worden voldaan aan Shell Security Compliance.

Shell
2009-2009

Paul heeft de coördinatie uitgevoerd van de migratie van de Insight Browser software naar een nieuw server platform. De applicatie was een webapplicatie met een SQL database. De oude omgeving was niet meer voldoende om de applicatie te hosten omdat deze wereldwijd in gebruik zou worden genomen. Tijdens het migratie traject bleek bij de performance testen dat de nieuwe omgeving langzamer was dan de oude.

Daf
2009

Paul heeft voor Daf de applicatie “COW” de performance geoptimaliseerd. Het betrof een webapplicatie met een SQL database en .Net framework 3.5.

BISTRO (Rechtspraak.nl)
2009

Voor het project FamilieJournaal heeft Paul het functioneel ontwerp gemaakt en daarna in een team van 3 man de technische uitwerking gerealiseerd. Het FamilieJournaal is een webapplicatie waarmee advocaten in de voor hun beschikbare zaken de rolhandelingen kunnen inzien. De functionele implementatie is volgens het principe van DDD (Domain Driven Design) uitgewerkt. Voor de technische uitwerking is ASP.MVC gebruikt, met als add-on ActiveRecord van het Castle-Project. Met deze add-on wordt het mogelijk een domein in code op te bouwen zonder rekening te houden met de database, de add-on regelt dit voor je. Naast het product de website, is een import applicatie gemaakt die een dagelijkse batch van het Civiel rechtbanksysteem importeert in het FamilieJournaal.

UVIT
2008-2009

Na de fusie van VGZ-Unive-Trias-IZA moesten de diverse system ook worden gekoppeld. Voor dit project heeft Paul de koppeling gerealiseerd tussen de frontoffice website en de backoffice Oracle open zorg, met behulp van Microsoft BizTalk server omgeving. Inschrijvingen en mutaties kwamen uit de frontoffice middels deze BizTalk tussenlaag. Hier werden de berichten getransformeerd, verrijkt en uiteindelijk doorgestuurd naar Oracle Openzorg. De verrijkingscomponenten waren voorzien van unittesten, de sources zaten in TFS en werden gecompileerd, getest en gepackaged op dagelijkse basis. Daarnaast heeft Paul ook beheer verricht op de systeemtestomgeving waar de opgeleverde software de eerste testen onderging.

CIBG
2007-2008

Zorro is het registratiesysteem voor zorgverleners van het CIBG. Paul was verantwoordelijk voor het onderhouden van dit systeem. Het gaat hier om een systeem volledig gebouwd in C# in een gelaagd model. Koppelingen met externe systemen zijn via BizTalk ontsloten en koppelingen met de website via webservices. Alles is volledig gebaseerd op Microsoft technologie en Microsoft Team Foundation Server. Sommige aanpassingen werden door het Logica team in India uitgevoerd. Het opstellen van “WorkItems” werd door Paul verzorgd en richting India gestuurd, en sommige in Nederland opgelost. De rapportages van het systeem werden met reportserver gegenereerd.

Eerdere projecten
1998-2006

Voor CZ is Paul werkzaam geweest bij diverse bedrijven in voornamelijk Microsoft technologie. ING Investment Management, Ministerie van Justitie, Commit en CRM Vision. De gebruikte technieken waren classic ASP, .Net, scripting, XML XSLT access databases en SQL Server.

In de periode voor CRM Vision heeft Paul met verschillende software trajecten meegelopen, waarbij voornamelijk internet/web projecten. Een van de grotere projecten, IEX.NL waarbij Paul de technische projectleiding op zich had genomen. Belangrijke punten:

  • Performance voor zowel webserver als SQLServer.
  • Uitrollen nieuwe sofware op webfarm.
  • Opzetten configureren webfarm.
  • Implementatie van nieuwe wensen en oplossen van issues.

Daarvoor heeft Paul meegewerkt aan de migratie van een oud stratus systeem te migreren naar een nieuw hardwareplatform. En als stage heeft Paul bij KPN Telecom een geheel nieuw intranet uitgewerkt.